Robolab logo

National projects

Development of the technology and methodology for comprehensive gait re-learning in neurologically impared

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, P0, 2003-2005.

Dinamika hoje

Slovensko-hrvatski bilateralni program sodelovanja na področju znanosti in tehnologije 2001-2002.

Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, P0-0505-01538, 1999-2004.

DIR 2018

The event DIR 2018 will take place at ULFE from 9. 4. - 13. 4. 2018


SLO manus® 2015

Posebno nagrado manus 2015 so dobili Matjaž Mihelj in skupina študentov iz ULFE za Pipetirni robot