Robolab logo

News

< Rektorjeva nagrada za naj inovacijo
24.09.2013

Alumni klub ULFE


Alumni klub Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) predstavlja strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in različnih generacij, ki so na UL FE uspešno zaključili študij. Alumni klub spodbuja ohranjanje vezi in mreženje med diplomanti UL FE z učitelji, sodelavci in partnerji fakultete. Članstvo v klubu je brezplačno, potrebno je le izpolniti prijavni obrazec.

Alumni klub omogoča nadaljnji osebni in strokovni razvoj diplomantov UL FE ter promovira znanje in dosežke svojih članov ter skrbi za ugled poklica elektroinženirja in izobrazbe, ki jo zagotavlja fakulteta. Diplomanti lahko svoje znanje v Alumni klubu plemenitijo in izmenjujejo izkušnje na primerih dobre prakse.

Člani Alumni kluba UL FE lahko delujejo na različnih področjih, kot mentorji študentom, kot organizatorji strokovnih delavnic, seminarjev, okroglih miz ter drugih srečanj, kot sponzorji kluba in ne nazadnje tudi kot organizatorji športnih, kulturnih in drugih družabnih dogodkov. Želimo si, da bi člani kluba našli v okviru delovanja Alumni kluba kar največ skupnih interesov. Zanimivi dogodki in dobra obiskanost le-teh bo tako združevala kapital znanja, idej in poslovnega povezovanja. Z rastjo kluba in pripadnosti stroki lahko skupaj prispevamo k razvoju odnosov med akademsko in gospodarsko sfero. O vseh dogodkih, novicah, dosežkih in ugodnostih bomo člane Alumni kluba obveščali po elektronski pošti, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani Fakultete za elektrotehniko.

Pričakujemo vaše kreativne ideje, konstruktivna mnenja, in inovativne pobude. Naj bo Alumni klub prepoznaven po razvijanju in promoviranju interdisciplinarnega sodelovanja med fakulteto, njenimi diplomanti, ter institucijami doma in v tujini.

Alumni klub Fakultete za elektrotehniko


Uradna vaja za tekmovanje Cybathlon

Naši inženirji so se izkazali na uradni vaji za tekmovanje Cybathlon


SLO manus® 2015

Posebno nagrado manus 2015 so dobili Matjaž Mihelj in skupina študentov iz ULFE za Pipetirni robot