home
research publications students timetable photo_gallery contact

Students


Vsebine namenjene študentom

V posameznih rubrikah so zbrane vsebine namenjene študentom univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija in sicer za sledeče predmete:

RZUI (UNI), Robotika I (UNI), Robotika II (UNI), Robotika (VSP), Robotika in proiz. sistemi (VSP), Diplomske naloge, Študentski projekti.